Форма ВО-2А - Звіт про ремонт несправних вагонів вантажного парку

Звіт форми ВО-2А має табличну форму та відображає ремонт несправних вагонів вантажного парку на залізницях, заводах, на підприємствах, що орендовані за видами ремонту, проведену модернізацію.

Звіт форми ВО-2А формується:

- стосовно підприємства - форми ВО-2А-П;

- стосовно залізниці форми ВО-2А-З із розбивкою щодо структурних підрозділів та у цілому стосовно Укрзалізниці форми ВО-2А-УЗ із розбивкою щодо залізниць, структурних підрозділів прямого підпорядкування Укрзалізниці, підприємствам, переданим в оренду, згідно з встановленими формою показниками та Інструкцією № ЦЧУ/0004.

Звіт форми ВО-2А складається на основі інформації вагоноремонтних підприємств (ПТО, ВЧД, ВРЗ), яка вводиться в реальному режимі часу через АРМ ПТО (ВЧД).

Звіт формується ДП «ГІОЦ УЗ» на звітну годину – 17 год. за київським часом.

Звіт форми ВО-2А складається із 2-х розділів.

Розділ I. Про ремонт несправних вагонів за видами ремонту та родами рухомого складу.

Розділ II. Про модернізацію вантажних вагонів.

Опис показників розділу I:

- у графі «Деповський» враховується кількість відремонтованих деповським ремонтом вагонів інвентарного і власного парку України та СНД з розподілом за родами за звітний період;

- у рядку «Капітальний» враховується кількість відремонтованих капітальним ремонтом вагонів інвентарного і власного парку України та СНД з розподілом за родами за звітний період;

- у рядках «Технічне обслуговування з відчепленням ТОв-1 та ТОв-2» враховується кількість відремонтованих технічним обслуговування вагонів з відчепленням інвентарного і власного парку України та СНД з розподілом за родами за звітний період;

- у рядку «Розбракованих» - враховані вагони, на підставі акту, підписаного ВЧД, інженером з приймання вагонів, вагонним майстром або старшим оглядачем вагонів із додаванням до акту повідомлення форми ВУ-36 із розміткою «Розбракований»;

- у рядку «Відправлено зі станції без проведення ремонту» враховуються вагони після підписання акту працівниками вагонного депо і станції про відправлення вагонів без проведеного ремонту;

- у рядку «Перетрафаречено» - враховуються вагони, яким присвоєно номера після зміни типу вагона;

- у рядку «Ревізія пневмосистеми окатишевозів» зазначається кількість вагонів, яким проведено планову ревізію;

- у рядку «Виключено» вказується кількість вагонів, виключених із інвентарю за звітний період;

- у рядку «Передано на баланс» зазначається кількість вагонів переданих на баланс із інвентарю за звітний період;

- у рядку «Проведено технічне обстеження» вказується кількість вагонів, яким проведено технічне обстеження на підставі Технічних рішень на предмет продовження строку служби;- у рядку «Відремонтовано вагонів самохідно-ремонтними машинами» вказується кількість вагонів, які було відремонтовано самохідно-ремонтними машинами за звітний період;

- у рядках відремонтовано вагонів «На підприємствах УЗ» зазначається кількість вагонів інвентарного і власного парку України та СНД, відремонтованих підприємствами прямого підпорядкування Укрзалізниці плановими ремонтами з розподілом за родами рухомого складу.

- у рядках «На орендованому підприємстві» зазначається кількість вагонів інвентарного і власного парку України та СНД, відремонтованих на орендованому підприємстві з розподілом за родами рухомого складу.

Відомості про виконання модернізації вантажних вагонів (розділ II) враховуються за звітний період за найменуванням видів ремонту та кількістю модернізованих вагонів.

Звіт про виконання модернізації вагонів формується згідно з даними повідомлень про приймання вагонів із ремонту форми ВУ-36М та акту про виконання робіт з модернізації вагонів ф. ВУ-48.


0387994545370231.html
0388076283096956.html
    PR.RU™