Стратегічні пріоритети

Предыдущая31323334353637383940414243444546Следующая

· Державність та національна безпека.

· Європейський вибір.

· Найвища цінність – людина, її права та свободи.., які гарантуються Конституцією України.

· Соціальна переорієнтація економічної політики.

Політика економічного зростання.

· І етап (2000–2001 рр.) – зростання ВВП на 0,4 %.

· ІІ етап (2002–2004 рр.) – на 6,5 %.

· Посилення дієздатності держави. Адміністративна та політична реформа.

· Обмеження боргової залежності держави.

· Подолання корупції та тіньової економіки.

· Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності.

Підвищення конкурентноспроможності національної економіки.

· Нова стратегія промислово-інноваційної політики.

· Запровадження надійної системи енергозабезпечення та енергозбереження.

· Перетворення АПК в лідируючий сектор економіки.

· Утвердження України як транзитної держави.

Основні завдання та напрями соціальної політики.

· Здійснення ефективної пенсійної реформи.

· Поліпшення охорони здоров’я населення.

· Примноження інтелектуального потенціалу суспільства, реформа системи освіти.

· Прискорений розвиток житлового будівництва.

Зміцнення економічної безпеки України.

· Остаточне подолання наслідків десятирічної кризи.

· Суттєве посилення фінансової безпеки України.

· Розвиток науково-технічного потенціалу.

· Посилення енергетичної безпеки.

· Продовольча безпеки України.

· Екологічна безпека.

В XXI ст. Україна ввійшла через один з найдраматичніших відрізків своєї історії. Багато чинників впливають на її долю, але вперше за тисячу років історії вона сама буде вирішувати все самостійно, незалежно, із своїм народом.

Це великий шанс і можливість нашої історії: варіантів невдач, катастроф, втрачених цінностей багато, варіант відродження один – побудова могутньої, європейської держави – Україна.

Мусимо вижити, бо маємо великий досвід історії, маємо державу, до якої ішли наші попередники дуже важко і жертовно тисячу років.

Найважливіша хронологія подій

Української історії.

Прадавня історія

Близько 1 млн. років тому – Поява первісних людей на

Території України.

40-35 тис.рр.до не- Палеоліт

12 – 6 тис. рр. до н.е. – Мезоліт.

VI – IV тисячоліття до н.е. – Неоліт.

ІV–ІІІ тисячоліття до н.е. – Енеоліт.

ІІ–І тисячоліття до н.е. – Бронзова доба.

ІХ ст. до н.е. – Початок Залізної доби.

ІV–ІІІ ст.до н.е.– Розселення племен трипільської

культури на території України.

ІХ–VIІ ст. до н.е. – Розселення кіммерійців у степах

Північного Причорномор’я.VIІI–ІІІ ст. до н.е. – СкіфИ у південно

українських степах.

VI ст. до н.е. – Грецька колонізація Північного

Причорномор’я./Ольвія,Пантікапей та ін

512 р. до н.е. – Війна скіфів з перським царем Дарієм 1.

V ст до н.е. – Подорож Геродота до скіфів,Створення першої державної організації у Причорноморї – Боспорського царства.

ІV ст. до н.е. – Вторгнення гуннів у Причорномор’я.

Загибель грецьких держав.

375 р. до н.е. – Війна гунів з готами

поч. Нашої ери. – Розселення словян

на давньоукраїнських землях

кін. IV – поч. V1 ст.н.е. – Давньословянська

/праукраїнська /держава Антів.

V ст. н.е. – Гунське племінне обєднання під владою

Аттіли /до 453 р./

V–VIІ ст. – Велике розселення слов’ян.Утворення

родоплеміннихсоюзів,державнихутворень.

VIІІ–ІХ ст. – Формування східнослов’янської держави

Київ-ська Русь.

ІХ ст.

839 р.-Згадка Бертинської хроніки про Русь

у звязку зпосольством до Людовіка 1

бл.858 р. –Прибуття Аскольда до Києва.

860-866 рр. – Походи князя Аскольда на

Константинополь./Царгород/.

860 –і рр. –Прийняття християнствачастиною русів.

Бл. 878-882рр. – Захоплення князем Олегом Києва та

об’єднання Київського та

Новгородського князівств.

Кін.1Х ст. – Прихід печенігів у причорноморські степи

Х ст.

882-912 рр. – Князювання Олега.

907, 911 рр. Походи Олега на Константинополь.

Укладання договору між Руссю і Візантією.

912-945 рр. – Князювання Ігоря.

945-964 рр. – Правління дружини Ігоря княгині Ольги.

964-972 рр. – Князювання Святослава.

980-1015 рр. – Князювання Володимира Великого.

981 р. - Князь Володимир приєднує

Червенські городи

988 р. – Хрещення Русі.

990-і рр.- Будівництво Десятинної церкви у Києві.

ХІ ст.

1015-19 рр.-Боротьба за Київський престол між

синами Володимира Великого.

1018 р. – Болеслав Хоробрий

захоплює Червенські городи.

1019-1054 рр. – Князювання Ярослава Мудрого.

1037 р. – Спорудження у Києві Софіївського

собору та заснування при ньому першої

бібліотеки на Русі.

Бл.1039 р. - Перший Київський літопис.


0395002518816814.html
0395044521951305.html
    PR.RU™